• Kayıp kişi ve eşyanın araştırılması,
  • Faili meçhul olayların araştırması,
  • Kayıp veya çalıntı mal araştırması,
  • Çeşitli davalar için delil toplanması.