PI. İsmail Yetimoğlu 

Özel Dedektif / Şecere

APG Üyeliğimiz Onaylandı

Profesyonel Soy Bilimciler Derneği (APG) “Association of Professional Genealogists” üyeliğimiz onaylandı.

Profesyonel Soy bilimciler Derneği (APG) 1979'da ABD merkezli dünya çapında kırk ülkede yaklaşık 3.000 üyeyi temsil eden, profesyonel soy bilimciler için dünyanın en büyük derneğidir.

2003 yılında Dedektiflik yemini etmiş; Özel Dedektiflik & Şecere "Profesyonel Araştırma ve Soy Araştırma Hizmetlerini " etik kurallara ve uluslararası meslek standartlarına uygun olarak yürütmektedir.

 

Ulusal ve Uluslararası Mesleki Üyelikler

* CEO -  Maviay Dedektiflik Şirketi Türkiye, www.dedektif.com.tr

* ÖDD - Kurucu ve Başkan, Özel Dedektifler Derneği Türkiye, www.dedektif.org.tr

* IKD - Uluslararası Özel Dedektif Dernekleri Federasyonu,  www.i-k-d.com

* “BuDEG ~ Alman Soruşturma Endüstrisi Federal Birliği, www.bid-detektive.de

 * APF - Yardımcı  Polis Federasyonu Türkiye Temsilcisi,

* CII - Uluslararası Müfettişler Konseyi, www.cii2.org

* APG - Profesyonel Soy Bilimciler Derneği, www.apgen.org

 

Özel Dedektiflik & Şecere, Profesyonel Araştırma alanlarında birçok üniversite ulusal ve uluslararası etkinliklerde konferans ve seminerler düzenlemiştir.

Kocaeli ve Üsküdar Üniversitesi "Özel Dedektif Araştırma Teknik ve Yöntemleri" ile "Suç Analizi ve Öngörü" dersleri öğretim görevlisi olarak çalıştı.

 

* Dünyada ve Türkiye'de Özel Dedektiflik ve

* Bir Meslek İçin Onur Mücadelesi isimli iki kitabın yazarıdır.

 

İsmail Yetimoglu (PI)

Private Detective / Genealogy

 

After serving as a public servant for 23 years, he took the Oath of Private Detective in 2003 after his retirement; Private Detective & Genealogy carries out "Professional Research Services" in accordance with ethical rules and international professional standards.

 

National and International Professional Memberships

 

* CEO - Maviay Detective Company Turkey, www.dedektif.com.tr

* ÖDD - Founder and President, Private Detectives Association Turkey, www.dedektif.org.tr

* IKD - International Federation of Private Detective Associations, www.i-k-d.com

* “BuDEG ~ Federal Association of the German Investigational Industry, www.bid-detektive.de

 * APF - Auxiliary Police Federation Turkey Representative,

* CII - International Council of Inspectors, www.cii2.org

* APG - Association of Professional Genealogists, www.apgen.org

 

Many universities in the fields of Private Detective & Genealogy, Professional Research have organized conferences and seminars at national and international events.

He worked as a lecturer in Kocaeli and Üsküdar University "Private Detective Research Techniques and Methods" and "Crime Analysis and Foresight" courses.

 

* Private Detective in the World and in Turkey and

* He is the author of two books, The Struggle for Honor for a Profession.