Özel Dedektiflik Hizmetlerinde Çalışma İlkeleri ve Etik Kurallar;

MaviAy Özel Dedektiflik Şirketi;

ÖDD – Özel Dedektifler Derneği Kurumsal Üyesidir. ÖDD’nin belirlemiş olduğu “Meslek Etik Kuralları” çerçevesinde hizmet vermektedir.

ÖDD denetiminde Türkiye geneli ve uluslararası düzeyde çözüm odaklı hizmet sunmaktadır.

 

 

ÖDD Özel Dedektifler Derneği Kurumsal Firmalarının Yapmayacağı İşler:

 • Ahlaki ve Hukuki dayanağı olmayan hiçbir iş talebi kabul edilmez
 • Cep Telefonu Kayıtları, Mesaj Kayıtları hiçbir şekilde temin edilmez.
 • Casus program ve dinleme cihazı uygulanması kabul edilmez.
 • Aralarında kan bağı olmayan şahısların bireysel iş talepleri kabul edilmez.
 • Aralarında ticari bağı olmayan kurumların iş talepleri kabul edilmez,
 • Aralarında alış-veriş evrakı olmayan ticari kişilerin iş talebi kabul edilmez

 Özel Dedektifler Derneği Kurumsal Firmalarının Çalışma Alanları:

 1. Medeni Hukuk Alanı: Boşanma, miras, velayet, vesayet müesseselerinden kaynaklanan sorunlar ve hukuki davalarda yürürlükteki mevzuata uygun olmak koşuluyla bireysel taleplerinin karşılanması,Umuma açık yer ve açık bilgi kaynaklarından faydalanılarak somut deliller üzerinden çözüm odaklı araştırmalar.
 2. Ticaret Hukuku AlanıRekabet ilkelerinin ihlalleri, patent imtiyazının çiğnenmesi, hileli iflas ve sanayi casusluğu konularında araştırma,Her türlü hukuki taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği yönünden araştırılması
 3. Sigorta Hukuku Alanı: Kaza araştırmaları, hileli işlemlerin ve dolandırıcılığın araştırılması,
 4. İş Hukuku Alanı: Hileli durumların ve mazeret olarak ileri sürülen hususların gerçekliğinin araştırılması,
 5. Soy ağacı ve kayıp kişi ve eşyanın araştırılması,
 6. Firma çalışanlarının özellikle işe alma ve terfi ettirilmeleri sırasında durumlarının araştırılması,
 7. Güvenlik Danışmanlığı hizmeti sağlanması,
 8. Her türlü ticari kuruluşa bağlı distribütör, acente, bayilik ve şubelerin sözleşmede belirtilen maddeler ile ticari şartlarına uyup uymadığının araştırılması,
 9. İcra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi.
 10. Fikri haklar mülkiyet hakları, dır.

 

Önemli Bilgilendirme;

 • Özel Dedektife ihtiyaç duyan kişiler öncelikle hizmet alacağı kişiyi tanımalıdır.
 • Doğru ve güvenilir bir hizmet alabilmek için öncelikle işbirliği yapacağınız dedektifin Özel Dedektifler Derneği üyesi olup olmadığını sorgulayın.
 • Özel Dedektifi ofisinde ziyaret edip kurumsal bir kimliğe sahip olup olmadığını inceleyin.
 • İnternette araştırıldığında sahte isimlerle onlarca değişik firma adı altında web sitesi açarak dernek üyeliği ve ticari bir firması olmadan önüne gelen herkesi dolandırıp mağdur eden çok sayıda “Sahte Dedektif” ilanları olduğunu bilin.
 • Çok özel sorunlarınıza çözüm ararken dolandırılmayın, mağdur edilip tehdit ve şantaja maruz kalmayın.
 • Özel dedektifi ofisinde ziyaret edip güvenilir olup olmadığını test edin.
 • Dedektifin ofisinin dışında Park’ta, Cafe’de yapacağınız görüşmeler asla güvenli değildir. Karşılıklı görüşmeden telefonda özel bilgilerinizi paylaşmayın.
 • Her işin kendi özelinde farklılıklar içerdiğini, karşılıklı görüşmeden mevcut sorunun analizi yapılmadan sağlıklı bir sonuca ulaşılmayacağının bilin.

Var olan sorunun çözümüne yönelik kesin ve somut deliller elde etmenin tek yolu güvenilir ve profesyonel “Özel dedektif” ile karşılıklı görüşme olduğunu unutmayın.

İsmail Yetimoğlu

Özel Dedektif / Profesyonel Araştırmacı