GÖREVLENDİRME – YETKİ ve GİZLİLİK

MaviAy Özel Dedektiflik Ltd. Şti. 2003 yılında kurulmuş olup ÖDD - Özel Dedektifler Derneğinin Kurumsal Üyesidir. Özel Dedektifler Derneğinin denetiminde hizmet sunmaktadır.

ÖDD Mesleki Etik Kurallar ve Çalışma Yönetmeliğine ve IKD – Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonunun belirlemiş olduğu meslek standartlarına uygun olarak Türkiye genelinde Profesyonel Araştırma Hizmetlerini hukuki sınırlarda ve amacına uygun olarak yürütmektedir. 

MaviAy Özel Dedektiflik Ltd. Şti. Bir Ücret ve Sözleşmeye dayalı olarak umuma açık yer ve bölgelerde, açık bilgi kaynaklarından faydalanarak hizmet üretmektedir.

Araştırma konusunun birinci dereceden muhatabı tüzel ya da gerçek kişiden alınan yetki ile sözleşmeye dayalı olarak araştırmalar yapar ve aldığı görevleri somut kanıtlarla ortaya çıkarma prensibi ile çalışır.

GİZLİLİK - Bilgileri Açıklama Yasağı ve Doğru Bilgi Verme İlkesi:

  • Özel Dedektifler, çalışmaları sonucu edindiği bilgileri sözleşme yaptıkları müşterileri dışında kimseye açıklayamaz.
  • Ancak, kamu adına takibi gerekli bir suç işlendiği yolunda bilgi edindiğinde bilgi ve belgeleri bulunduğu yerdeki yetkili mercilere derhal bildirmekle mükelleftir.
  • Özel Dedektifler ile özel araştırma görevlileri işverenine ya da müşterisine gerçek dışı bilgi ya da rapor veremezler.
  • Özel Dedektifler kendilerine verilmiş görevleri nedeniyle edindikleri bilgi ve belgeleri kötüye kullanamaz, bunları hizmet satın alanlarla üçüncü kişilerin kötüye kullanmalarını engelleyici tedbirler alırlar.