• Her türlü kablolu ve kablosuz gizli kamera ve böcek araştırılması ve bertaraf edilmesi,
  • Dışarıdan ve içeriden müdahale edilebilen ortam dinlemelerinin bertaraf edilmesi
  • Profesyonel güvenlik tedbirlerinin alınması