• Finansal yönden bayi ve acentelerin araştırılıp güncel mali durum analizi,
  • Sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığı yönünde yapılacak araştırma sonuçlarına göre tedbir almak ve muhtemel zararlardan korunmak amacı ile yapılan araştırmalar,
  • Hileli durumların ve mazeret olarak ileri sürülen hususların gerçekliğinin araştırılması,
  • Firma çalışanlarının özellikle işe alma ve terfi ettirilmeleri sırasında durumlarının araştırılması,
  • Her türlü ticari kuruluşa bağlı distribütör, acente, bayilik ve şubelerin sözleşmede belirtilen maddeler ile ticari şartlarına uyup uymadığının araştırılması,