• Markalı ürünlerin sahtesinin üretim aşamasından satış noktasına kadar olan aşamaların araştırılıp, ihlalleri tespit ve somut delillerle suçüstü yapılması,
  • Sahte belge ve evrakların araştırılması ve takibi,
  • Ticari uyuşmazlıklarla ilgili araştırma yapılıp somut verilerle delil toplanması,
  • Ticari yatırımlarla ilgili yerel veya genel anlamda piyasa araştırması yapılarak, daha sağlıklı ve ciddi kararlar alınmasını sağlamak.
  • Resmi ya da gayri resmi ticari ortaklıkların araştırılıp, usulsüzlüklerin tespiti,
  • Hileli iflas ve sanayi casusluğu konularında gerekli tespit ve araştırmanın yapılması,
  • Fikri ve mülkiyet hakları araştırılması